Pànxing Digital

12, juliol del 2024

Search
Close this search box.

12, juliol del 2024

Avis Legal

En compliment de la Llei 34/2002, amb la darrera actualització, 09/05/2023, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, EM25 GLOBAL CREATIVITY, SL, l’informa que és titular del lloc web: https://www.panxing.net/.  D’acord amb l’exigència de l’article 10 de l’esmentada Llei, notifica les dades següents: CIF/NIF: B71365373 i Registre Mercantil de NAVARRA, Tom: 1929, Foli: F 13, S 8, Full: NA 38362 i Domicili Social: AV INSTITUTO 8, 1º B. 31500, TUDELA (NAVARRA). L’adreça de correu electrònic de contacte amb l’empresa és: gemma@panxing.net.

 

 

1. USUARI I RÈGIM DE RESPONSABILITATS

La navegació per accés i ús de la pàgina web i tots els subdominis i directoris inclosos sota la el mateix domini, així com els serveis o continguts que a través d’ell es puguin obtenir i tots els portals de domini propi sota titularitat de EM25 GLOBAL CREATIVITY, SL, atorga la condició d’Usuari, per la que s’accepten, en navegar pel web de EM25 GLOBAL CREATIVITY, SL, totes les condicions d’ús que s’estableixen aquí sense perjudicar l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas.

Per això, si les consideracions detallades en aquest Avís Legal no són de la seva conformitat, preguem no faci ús del Portal, ja que qualsevol ús que faci del mateix o dels serveis i continguts en ell inclosos implicarà l’acceptació dels termes legals recollits en aquest text.

La pàgina web de EM25 GLOBAL CREATIVITY, SL proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’Usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte dels llocs web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a: La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’Usuari als formularis de registre i contacte de EM25 GLOBAL CREATIVITY, SL per accedir a determinats continguts o serveis oferts per la web.

L’ús de la informació, serveis i dades oferts per EM25 GLOBAL CREATIVITY, SL, no aniran contra les disposicions d’aquestes clàusules, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic que puguin suposar lesió dels drets de tercers o del funcionament dels llocs web.

A aquest efecte, l’Usuari s’abstindrà d’utilitzar qualsevol dels continguts amb finalitats il·lícites i prohibides en aquest text, lesives amb els drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin malmetre, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels continguts per part d’altres Usuaris o de qualsevol Usuari d’Internet (hardware y software).

Els Usuaris respondran dels danys i perjudicis de tota naturalesa que l’entitat propietària de la web pugui patir, directament o indirectament, com a conseqüència d’incompliment de qualsevol de les obligacions derivades de l’ús de la Web i d’aquesta política de privacitat.

En particular, i a títol merament indicatiu i no exhaustiu, l’Usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i / o imatge, fotografies d’aquest web.

 

2.  ACCÉS A RESSENYES D’USUARIS:

Pel Reial Decret Legislatiu-24/2021, de 2 de novembre, que modifica el text refós de la Llei general per la defensa dels Consumidors i Usuaris, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2007.

Article 20.4, les practiques comercials en les quals un empresari web faciliti l’accés a les ressenyes dels consumidors i usuaris sobre béns i serveis, hauran d’incloure informació sobre el fet de què l’empresari garanteixi o no que aquestes ressenyes publicades han estat efectuades per part de consumidors i usuaris que han utilitzat o adquirit realment el bé o servei. A tals efectes, l’empresari haurà de facilitar informació clara als consumidors i usuaris sobre la manera en què es processen les ressenyes.

Els USUARIS tenen accés a escriure ressenyes de l’activitat i servei d’aquest web mitjançant un formulari explícit per fer-ho, i amb l’acceptació d’aquesta Política de Privacitat accepten compartir les seves dades i imatge personal.

El contingut publicat, juntament amb el seu nom i foto de perfil, també pot aparèixer a llocs web de tercers que utilitzin widgets insertables de Google o l’API de Google Maps Platform i altres.

Si no vols compartir la teva experiència, imatges, vídeos ni la teva ubicació, no utilitzis aquest servei per a publicar-hi continguts.

 

3. NEWSLETTER

EM25 GLOBAL CREATIVITY, SL, disposa d’una Newsletter per a la promoció i informació dels nostres productes als nostres clientes que ho desitgin. Per subscriure-s’hi cal registrar-se en el formulari que disposem, facilitant-nos el seu correu electrònic i acceptant la Política de Privacitat de la nostra pàgina web. Aquest servei utilitza les solucions tecnològiques de l’empresa EM25 GLOBAL CREATIVITY, SL. En aquest sentit, mitjançant l’acceptació explícita de la Política de Privacitat, l’usuari accepta que les seves dades siguin tractades per a aquest servei.

 POLÍTICA DE PRIVACITAT

 

1. POLÍTICA D’ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT

La pàgina web s’ha elaborat utilitzant les solucions tecnològiques de Google Ireland Limited.

EM25 GLOBAL CREATIVITY, SL no es fa responsable del contingut de les pàgines web a les quals pugui accedir l’Usuari a través dels enllaços establerts als seus llocs web i declara que en cap cas examinarà ni exercirà cap tipus de control sobre el contingut d’altres pàgines de la xarxa.

Així mateix, tampoc garanteix la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de pàgines alienes a la seva propietat a les qual es pugui accedir a través dels enllaços d’aquest web.

EM25 GLOBAL CREATIVITY, SL, declara que ha adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany que pugui derivar-se de la navegació per les seves pàgines web. En conseqüència, EM25 GLOBAL CREATIVITY, SL, no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que pugui patir l’Usuari a causa de la navegació per Internet.

EM25 GLOBAL CREATIVITY, SL, no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts en l’Usuari que portin causa d’errors o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei de la web durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.

L’accés al web https://www.panxing.net/ no implica l’obligació per part de l’entitat de controlar l’absència de virus o qualsevol altre element informàtic maliciós. Correspon a l’Usuari, en qualsevol cas, la disponibilitat d’eines adequades per a la detecció, desinfecció i protecció contra programes informàtics nocius.

EM25 GLOBAL CREATIVITY, SL, no es responsabilitza dels danys produïts en els equips informàtics, documents i/o fitxers dels Usuaris o de tercers durant la prestació del servei en aquest el portal web.

 

2. PUBLICITAT

El Web https://www.panxing.net/ podrà allotjar continguts publicitaris o patrocinats. Els anunciants o patrocinadors són els únics responsables d’assegurar que el material remès per a la seva inclusió a la Web compleix amb les lleis que en cada cas puguin ser d’aplicació.

EM25 GLOBAL CREATIVITY, SL, no serà responsable de qualsevol error, inexactitud o irregularitat que puguin contenir els continguts publicitaris o dels patrocinadors d’aquesta pàgina web.

 

3. MODIFICACIONS

EM25 GLOBAL CREATIVITY, SL, es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut dels seus llocs web, tant pel que fa als continguts com per les seves condicions d’ús o per les condicions generals de contractació. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través dels seus llocs web, de qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps que estiguin publicades al web i fins que no siguin modificades per d’altres de posteriors.

 

4. PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Els drets de propietat intel·lectual i industrial derivats de tots els textos, imatges, com també dels mitjans i formes de presentació i muntatge de les seves pàgines pertanyen, per si mateixos o com a cessionària a EM25 GLOBAL CREATIVITY, SL. Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol i se’ls hi podrà aplicar tant la normativa espanyola i comunitària en aquest àmbit, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya: Reial Decreto Legislatiu 1/1996, darrera actualització 30/03/2023; Directiva-UE-2019/790 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 d’abril de 2019, sobre els drets d’autor i drets afins en el mercat únic digital.

Tots els drets reservats. En compliment de la Llei de la Propietat Intel·lectual es prohibeix expressament la reproducció, distribució, comunicació pública i utilització de la totalitat o part dels continguts de les seves pàgines web sense el consentiment explícit de EM25 GLOBAL CREATIVITY, SL.

Així mateix, EM25 GLOBAL CREATIVITY, SL es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda de les seves pàgines web i continguts o per l’incompliment d’aquestes condicions.

 

5. ACCIONS LEGAL, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre l’usuari i EM25 GLOBAL CREATIVITY, SL, es regirà per la normativa espanyola vigent. Seran competents per decidir sobre qualsevol controvèrsia que pugui sorgir entre l’usuari i EM25 GLOBAL CREATIVITY, SL, els jutjats o tribunals del Partit Judicial de la localitat de TUDELA.

 

6. RESERVA DE COOKIES

EM25 GLOBAL CREATIVITY, SL utilitza cookies i altres tecnologies similars que emmagatzemen i recuperen informació mentre navegues. Aquestes tecnologies poden tenir diverses finalitats, com reconèixer un usuari i obtenir informació dels seus hàbits de navegació. Els usos concrets que en fem d’aquestes tecnologies es descriuen a la informació que recull la Política de Cookies. Seguint la política de protecció de dades de l’entitat, EM25 GLOBAL CREATIVITY, SL informa que les cookies s’associen a l’usuari anònim i al seu ordinador, i no proporcionen per sí mateixes dades personals de l’usuari.

La informació de la nostra ‘Política de Cookies’ informa l’usuari del temps que aquestes   cookies romandran actives al seu terminal i de la possibilitat de què tercers puguin accedir a la informació que aquestes emmagatzemen. Per això es va modificar l’article 5, apartat 3, de la Directiva 2002/58 per la Directiva 2009/136, i ara per la Guia de l’AEPD.

La darrera Guia sobre l’ús de cookies de l’AEPD, de juliol de 2023, que incorpora el criteri del Comitè Europeu en Protecció de Dades (CEPD), recull que les accions d’acceptar o rebutjar les cookies han d’estar al mateix nivell, sense que cap opció sigui més complicada que l’altra. En aquest sentit, l’usuari ha de poder acceptar o rebutjar de forma explícita l’ús de les cookies i rebre més informació sobre les mateixes. Addicionalment, l’Usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador perquè l’informi de la recepció de cookies, podent, si així ho vol, impedir-ne la instal·lació al seu disc dur.

 

7. POLÍTICA DE PRIVACITAT

De conformitat amb el que estableix l’RGPD-UE-2016/679; l’LOPD 3/2018, de Garantia dels Drets Digitals; la Llei 34/2002, amb la darrera actualització, 09/05/2023, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic; i la Llei 11/2022, General de Telecomunicacions, EM25 GLOBAL CREATIVITY, SL informa els usuaris dels seus llocs web que estem obligats a guardar secret professional sobre les dades personals que l’entitat reculli mitjançant els formularis de registre o contacte de les seves pàgines. Aquesta obligació es mantindrà fins i tot després d’haver finalitzat la nostra relació comercial o contractual i en cap cas podrem fer públiques les dades personals dels visitants i clients a la web sense el seu consentiment.

Consentiment del menor: Segons els articles 6.1.f i 8.1, de l’RGPD-UE-2016/679, i de l’article 84 (protecció dels menors a Internet) de l’LOPD-3/2018, de Garantia dels Drets Digitals, quan l’interessat sigui un menor de 16 anys no podrà donar el seu consentiment per a què un comerç online reculli les seves dades personals. Aquest tipus de tractament només es considerarà lícit si el consentiment el dóna o ho autoritza el titular o titulars de la pàtria potestat o tutela del menor. En aquest sentit, el comerç ha de disposar dels mitjans per a obtenir el consentiment explícit dels pares o tutors, per exemple, mitjançant un missatge de correu electrònic adreçat a algun d’ells que contingui un enllaç a un formulari electrònic, llevat que el menor hagi fet ja els 16 anys, que sí seria lícit el seu consentiment.

Consentiment de l’interessat: D’acord amb el que estableix la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic en el seu article 21, i el Reglament General de Protecció de Dades UE-2016/679, articles 5, 6, 7 i 13, demanem el seu consentiment per poder realitzar les comunicacions publicitàries o informatives sobre la nostra entitat que considerem puguin ser del seu interès, per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent. Aquest consentiment l’atorgarà o no amb l’acceptació de la Política de Privacitat en l’esmentat check box al peu del formulari de registre i/o de contacte.

Aquestes dades seran introduïdes en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de l’administrador de la web de EM25 GLOBAL CREATIVITY, SL, amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts. Així mateix, EM25 GLOBAL CREATIVITY, SL, informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, que permet a l’usuari web conèixer quines dades personals té l’administrador d’aquesta pàgina i obtenir una resposta en un termini de 30 dies, sempre que en conservi les dades personals; rectificació, que permet corregir errors en les dades personals, modificar-ne les dades que siguin inexactes o incompletes i garantir la certesa de la informació; oposició, que podrà sol·licitar i aconseguir que no es dugui a terme el tractament de dades; supressió, que permet que se suprimeixin les dades inadequades o excessives; limitació, pel qual pot sol·licitar que es limiti el tractament de les seves dades quan hagi exercit el seu dret a la rectificació de les seves dades personals; i portabilitat, perquè l’usuari pugui obtenir una còpia de les dades personals que hagi facilitat a la web a fi de poder transmetre-les a altres serveis. Aquests drets es podran exercir per qualsevol mitjà que deixi constància del seu enviament i de la seva recepció a l’adreça de l’administrador de la pàgina o al correu electrònic gemma@panxing.net, aportant fotocòpia del DNI o documentació alternativa que n’acrediti la identitat. L’interessat té el dret de presentar reclamacions davant l’Autoritat de Control, AEPD, ACPD i AVPD.

L’enviament de les seves dades mitjançant el/els formulari/s de la nostra web, estarà supeditat obligatòriament al fet que hagi llegit/acceptat la Política de Privacitat, mitjançant un check box obligatori a peu del formulari de registre o de contacte.

Aquestes clàusules han estat elaborades per GRUP QUALIA, motiu pel qual se li atorga un certificat en format d’imatge digital perquè el pugui exposar al seu lloc web.

Actualitzada: 09/01/2024

Rep les últimes notícies

Subscriu-te
al nostre butlletí

Newsletter General