Pànxing Digital

20, abril del 2024

Search
Close this search box.

20, abril del 2024

Notícies –

Declaració de la renda i habitatge: què cal saber?

iStock-1136482657
Amb el començament de la campanya de la declaració de la renda del 2020, ens veiem abocats a destinar aquestes línies sobre béns immobles a fer referència al seu tractament quan declarem els guanys financers, entre altres, que hem percebut durant un any gràcies a aquests. I no només això! A la secció d’aquest mes, també us explicarem alguns dels conceptes relacionats amb l’habitatge que podem deduir i que així, l’ensurt en veure l’esborrany, sigui més portable. Comencem!

Propietats llogades

Si en el nostre cas particular tenim una o més propietats immobles llogades a tercers de les quals n’obtenim un rèdit econòmic, aquests guanys els hem de declarar a hisenda. Com a propietaris i arrendadors d’aquesta propietat, els ingressos procedents del seu lloguer tenen una categoria per a ells sols, representada pel rendiment del capital immobiliari.

Per saber quin és el rendiment obtingut pel lloguer del nostre habitatge, hem de fer el següent càlcul: al rendiment íntegre, és a dir tot el que hem cobrat durant un any en concepte de lloguer, li hem de restar les despeses considerables com a deduïbles, que més endavant detallarem.

Un cop fets els números, obtenim el rendiment net. Però això no és tot. A aquest valor li hem d’aplicar una reducció del seixanta per cent, així que passarà a tributar el quaranta per cent del rèdit total. Abans, la deducció era del cent per cent quan el llogater era menor de trenta anys.

Propietats llogades renda

Supòsits deduïbles

Hi ha tot un seguit de supòsits a tenir en compte que poden ser subjectes de deducció. A continuació n’esmentem alguns dels més comuns.

Si per aconseguir l’immoble o per fer-hi obres de millora o manteniment hem hagut de formalitzar una hipoteca o similar, els interessos i altres despeses de finançament són deduïbles de la nostra declaració de la renda. Tanmateix, per exemple, si una de les condicions per obtenir el préstec consisteix a contractar una assegurança de vida, les primes d’aquesta també desgraven.

Un altre supòsit que juga a favor nostre, són les despeses ocasionades pels treballs de conservació i reparació del nostre immoble. Si durant l’any hem pintat la façana, hem substituït o arreglat els canalons de la teulada o hem instal·lat un sistema de calefacció nou de trinca, el que ens han costat aquestes millores, ho podem deduir de la nostra declaració, sempre dins dels límits legalment establerts.

I si venem?

Els contribuents que durant l’exercici 2020 hagin venut una propietat immoble, ho hauran de fer constar a la declaració de la renda d’enguany, ja que aquest benefici patrimonial està gravat a l’IRPF.

A l’hora d’entrar al sistema totes les dades que no hi figurin, hem de tenir en compte un seguit de consideracions importants. En primer lloc, hem de fer constar correctament els guanys o pèrdues que ens ha ocasionat la venda en qüestió. Per saber els guanys que hem aconseguit, hem de restar el valor de transmissió al d’adquisició, o cosa que és el mateix, la diferència entre el preu pel qual el venem i el valor que vàrem pagar per l’immoble. En cas que sigui un resultat negatiu, ens trobarem davant de pèrdues.

Agència Tributària
Agència Tributària

Generalment, només es declaren els guanys de transmissions i vendes patrimonials immobles, bàsicament perquè és obligatori. El que no és tan freqüent és la declaració de les pèrdues en aquest mateix tipus de transaccions, malgrat ser important fer-ho.

Si bé no sol ser el resultat d’una venda, en cas que hi perdem diners, s’han de declarar perquè hi pugui haver accions compensatòries, primerament, amb guanys patrimonials que hàgim tingut en el mateix exercici.

Si així i tot el resultat segueix sent negatiu, es compensarà amb el saldo positiu del rendiment del capital mobiliari, i si ni així aconseguim revertir el valor negatiu de la compensació, es compensarà durant els quatre anys següents de la mateixa manera que us hem explicat anteriorment.

Per concloure, és molt probable que després de llegir tot aquest munt d’informació, algun dels dubtes que us inquieten sobre les consideracions fiscals que afecten el vostre immoble segueixin per resoldre. Qui millor us guiarà en aquest mar infinit que és la declaració de la renda, són els gestors i assessors de confiança, que de manera professional i resolutiva, us ajudaran en tot allò que necessiteu perquè aquest tràmit anual es converteixi en un maldecap el menys molest possible.

Si t’ha agradat la notícia Declaració de la renda i habitatge: què cal saber?, també et pot interessar El contracte de lloguer amb dret a compra.

Compartir:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
Newsletter Pànxing

Subscriu-te per rebre per correu el butlletí gratuït de Pànxing.net​

El Pànxing Maresme al teu WhatsApp

Sigues el primer a tindre la revista a les teves mans.

Rep les últimes notícies

Subscriu-te
al nostre butlletí

Newsletter General

T'enviem la revista

El Pànxing Maresme al teu WhatsApp

Envia ALTA al 657 918 961 o clica següent botó.